honor

1. Unieść się, ująć się honorem «czując się urażonym w swej godności, postąpić tak, jak wskazuje honor, ambicja, a nie rozsądek»: (...) nie chciała być ciężarem w domu, gdzie nazywano ją darmozjadem, uniosła się honorem i uciekła (...). H. Grynberg, Życie.
2. Wycofać się, wyjść z honorem «załatwić jakąś kłopotliwą sprawę, nie narażając na szwank dobrego imienia, reputacji»: (...) nie mają zamiaru wycofać się ze swoich decyzji. A byłoby to jedyne w tej sytuacji wyjście z honorem. GW 12/09/1994.
3. Zwracam honor «żartobliwe przeproszenie kogoś za złe zrozumienie jego intencji, posądzenie o coś; przepraszam, źle zrozumiałem, pomyliłem się»: Myślałem, że jesteś nasłany przez personel, żeby mnie szpiegować. Przeczytałem wszystko i zwracam honor. J. Głębski, Kuracja.
Coś trzyma się na słowo honoru zob. słowo 5.
Człowiek (ludzie) honoru zob. człowiek 5.
Punkt honoru zob. punkt 4.
Słowo honoru, pod słowem honoru zob. słowo 22.
Sprawa honoru zob. sprawa 5.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Honor — Hon or ([o^]n [ e]r), n. [OE. honor, honour, onour, onur, OF. honor, onor, honur, onur, honour, onour, F. honneur, fr. L. honor, honos.] [Written also {honour}.] 1. Esteem due or paid to worth; high estimation; respect; consideration; reverence;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • HONOR — HONOR, the high respect, esteem, reverence, admiration, or approbation shown, felt toward, or received by a deity or person. Honor is accorded to those in a position of authority (Gen. 45:13) achieved by heroism (Judg. 8:22; I Sam. 18:5), wisdom… …   Encyclopedia of Judaism

 • honor — (Del lat. honor, ōris). 1. m. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. 2. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las… …   Diccionario de la lengua española

 • honor — [än′ər] n. [ME honour < OFr < L honor, honos, official dignity, repute, esteem] 1. high regard or great respect given, received, or enjoyed; esp., a) glory; fame; renown b) good reputation; credit 2. a keen sense of right and wrong;… …   English World dictionary

 • honor — sustantivo masculino 1. (no contable) Cualidad por la que una persona o una cosa merece el respeto y la consideración de los demás y el suyo propio: un hombre de honor. El honor obliga a luchar hasta el fin en las batallas. 2. Buena fama que… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • honor — n 1 glory, renown, *fame, celebrity, éclat, reputation, repute, notoriety Analogous words: esteem, respect, *regard, admiration: reverence, veneration, worship, adoration (see under REVERE): prestige, credit, authority, *influence, weight… …   New Dictionary of Synonyms

 • honor — hon·or vt hon·ored, hon·or·ing 1: to accept and pay the bank honor ed the check 2: to purchase or discount (a draft) in compliance with a letter of credit Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Honor — Hon or, v. t. [imp. & p. p. {Honored}; p. pr. & vb. n. {Honoring}.] [OE. honouren, onouren, OF. honorer, honourer, F. honorer, fr. L. honorare, fr. honor, n.] 1. To regard or treat with honor, esteem, or respect; to revere; to treat with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • honor — (Brit. honour) ► NOUN 1) high respect. 2) pride and pleasure from being shown respect. 3) a clear sense of what is morally right. 4) a person or thing that brings credit. 5) a thing conferred as a distinction. 6) (hon …   English terms dictionary

 • honor — 1. en honor. Cuando significa ‘como homenaje a alguien o algo’, el complemento que expresa la persona o cosa homenajeada va introducido por la preposición de: «En honor de tan distinguido huésped, se organizaron grandes festejos» (Leyva Piñata… …   Diccionario panhispánico de dudas

 • honor — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. honororze, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dobra reputacja, dobre imię, poczucie dumy i godności osobistej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poczucie honoru. Człowiek honoru.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.